افزایش امراض موسمی در میان کودکان ولایت بلخ

مسئولان صحی در شفاخانه ابوعلی سینای بلخی در شهر مزارشریف می‌گویند که روزانه تا دوصد مریض مبتلا به امراض موسمی به این شفاخانه مراجعه می‌کنند که از این میان صدتن‌شان بستری می‌شوند. دکتر عبدالرئوف فروغ، مسئول سرویس کودکان شفاخانه ابوعلی سینای بلخی، می‌گوید که در یک ماه گذشته حدود ۵۰۰ تن از کودکان زیر پنج […]

مسئولان صحی در شفاخانه ابوعلی سینای بلخی در شهر مزارشریف می‌گویند که روزانه تا دوصد مریض مبتلا به امراض موسمی به این شفاخانه مراجعه می‌کنند که از این میان صدتن‌شان بستری می‌شوند.

دکتر عبدالرئوف فروغ، مسئول سرویس کودکان شفاخانه ابوعلی سینای بلخی، می‌گوید که در یک ماه گذشته حدود ۵۰۰ تن از کودکان زیر پنج سال را که به این امراض مصاب شده بودند، در این شفاخانه تداوی کرده‌اند.

این در حالیست که پزشکان در ولایت بلخ علت افزایش اسهال را ناشی از رعایت نکردن بهداشت کودکان توسط خانواده‌ها، فقر و تنگدستی، نبود آب آشامیدنی بهداشتی، می‌دانند.

  • محمدفردین طاهرنوروزی، خبرگزاری شانا، بلخ