خبرگزاری شانا
|شانا در شأن مردم افغانستان|

پشتو

دا پاڼه به ژر تر ژره فعاله شی.